Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Breed Onderhoud zet “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap” hoog in het vaandel; Betrouwbaarheid, Veiligheid en Bereikbaar zijn voor iedereen!

Samen werken aan DUURZAME arbeidsparticipatie;
Zo werken wij met een aantal WAJONG Jongeren . Hiermee geven wij ook mensen met een achterstand een kans in de maatschappij en bieden hen tegelijk een toekomstperspectief. Daarnaast zet Breed Onderhoud zich in om de integratiekansen van statushouders (vluchtelingen, asielzoekers) te vergroten. Vaak zijn juist deze mensen ontzettend gemotiveerd. Zo denken ook wij mee in oplossingen om deze kwetsbare doelgroep een kans te bieden.

Breed Onderhoud zet zich tevens actief in op het gebied van sponsoring van diverse verenigingen. Dit is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging en hierbij dragen wij graag een steentje bij!

Meer weten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

072 – 57 19 565

info@breedonderhoud.nl